Nakladatelství Bilance

NAKLADATELSTVÍ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ LITERATURY

Nakladatelství BILANCE vydává účetní a daňovou literaturu a odborná periodika Účetnictví (pro podnikatelskou sféru) a Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí.

Naše ediční řady

ucetnictvi10 Odborné časopisy

 měsíčník Účetnictví čtvrtletník Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí Metodické aktuality Svazu Účetních Účetnictví Časopis Účetnictví přináší informace především z oblasti účetnictví a daní. Jeho čtenáři, …

Účetní manuál Odborné publikace

Nabízíme následující aktuální publikace z oblasti účetnictví FINANČNÍ PROJEKT FIRMY do kapsy Jaruše Krauseová a kol. Vydáno 2013 publikace Vám pomůže ujasnit si, zda Váš …

Účetní výkazy Účetní výkazy platné od 1.1.2016

elektronické ( MS excel) Elektronická verze „Účetní výkazy pro podnikatele a nevýdělečné organizace“ ( MS Excel) obsahuje: výkazy pro podnikatele: Rozvahu a Výkaz zisků a …

Právní systém v ČR Účebnice certifikace účetních ČR

 Nabízíme učebnice  a cvičebnice vydávané Institutem certifikace účetních ČR.