Odborné publikace

Nabízíme následující aktuální publikace z oblasti účetnictví

FINANČNÍ PROJEKT FIRMY do kapsy

Jaruše Krauseová a kol.

Vydáno 2013

publikace Vám pomůže ujasnit si, zda Váš podnikatelský sen stojí za to „pustit se do toho“  a  vypracovat si finanční projekt svého podnikání. Budete mít odhad síly, která je nutná na dosažení očekávaných přínosů z podnikání , velikosti zisků a také se vyvarujete  případných zklamání. Budete lépe připraveni na významné rozhodnutí.

Podnikání potřebuje odvahu a schopnost zvážit možnosti založení i rozvoje firmy. Zde nabízená publikace je dopracovaným vydáním úspěšných skript, také je výsledkem dnes již patnáctiletých zkušeností s tvorbou finančního záměru firmy, jako součásti celkového podnikatelského projektu. Podle této publikace  se dopracovaly podnikatelské záměry a vzniklo velké množství podnikatelských projektů, které se staly základem  úspěšného založení firmy, podpory jejího rozvoje,  také identifikovaly hrozby neúspěchu, zklamání a  pomohly najít  řešení . Úspěch v podnikání se posuzuje podle zisku a tržní hodnoty firmy, proto finanční projekt je nezbytným pomocníkem v řízení rozvoje každé firmy. Obsah této publikace je přizpůsoben především pro praktické potřeby, jednotlivé kapitoly jsou návodem jak zpracovat dílčí části podnikatelského finančního projektu.

ÚČETNÍ MANUÁL PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY aneb

Průvodce účetními operacemi a účetní závěrkou
Ing. Vladimír Hruška

aktualizované vydání 2011 – DOPRODEJ

V této publikaci jsou uvedeny důležité a často využívané informace, které jsou významné nejen pro sestavení účetní závěrky, ale i pro každodenní rozhodování se o způsobu zaúčtování jednotlivých účetních operací. *Nejedná se o další knihu popisující obecně účetnictví*, ale o užitečnou pomůcku, která se použije při řešení konkrétních případů. 560 stranSpolečenství vlastníků bytových jednotek
Ing. Naděžda Klainová

Publikace je určena nejen účetním, kteří vedou účetnictví SVJ, ale i členům výborů společenství vlastníků jednotek a vlastníkům bytů a nebytových prostorů, kteří se zajímají o hospodaření svého společenství.

Přehledně uspořádaná knížka obsahuje doporučené postupy a rady, související s administrativními náležitostmi, včetně správné organizace účetnictví. Celý obsah publikace, který vychází z platné legislativy, je v plném souladu s obecnými potřebami všech členů Společenství vlastníků jednotek i s případnými požadavky kontrolních orgánů.

Součástí této publikace je datový nosič FD 3,5“, který obsahuje plná znění platných předpisů, souvisejících s jejím textovým obsahem:

  • Zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb., úplné znění k 1.1.2004
  • Vyhláška č. 504/2002 Sb., úplné znění k 1.1.2004
  • Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek – Nařízení vlády č. 322/2000 Sb.
  • Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek – Nařízení vlády č. 371/2004 Sb.

Aktualizaci publikace naleznete na http://klaiex.webnode.cz/ruzne/aktualizace-knihy-svj-bilance-2004/

Aktuálně

Archiv časopisu Účetnictví nevýdělečných organizací 2016

26 / 05 / 2016 - Pro předplatitele časopisů Účetnictví nevýdělečných organizací jsme připravili kompletní ročník 2016 zpracovaný v pdf formátu, umožňující přehledné vyhledávání podle autorů, podle měsíce vydání i podle ...

Archiv