Odborné časopisy

měsíčník Účetnictví

čtvrtletník Účetnictví nevýdělečných organizací a ob

Metodické aktuality Svazu Účetních

Účetnictví

Časopis Účetnictví přináší informace především z oblasti účetnictví a daní. Jeho čtenáři, mezi které patří podnikatelé, účetní, daňoví poradci, auditoři, profesoři a učitelé na školách, studenti, v něm nacházejí potřebné informace pro běžnou praxi, ale také informace nutné pro další sebevzdělávání.

Časopis přináší informace o nových zákonech a vyhláškách, aktuálním dění, analyzuje problémy. Autory článků jsou odborníci z jednotlivých ministerstev a tvůrci zákonů, pracovníci z praxe, kteří ke vznikajícím problémům mají nejblíže, teoretické články připravují uznávané autority českého účetnictví.

Časopis Účetnictví vychází jednou měsíčně a na 60 stranách, má barevnou obálku, je celobarevný, tištěný na kvalitním papíře s moderní grafickou úpravou.Časopis Účetnictví byl založen v roce 1953 a bez přerušení vychází dodnes. Patří mezi nejstarší časopisy, které se najdou na našem trhu.

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí

Časopis je zaměřen především na problematiku rozpočtů územně samosprávných celků a jimi zřizovaných příspěvkových organizací a organizačních složek, problematiku ostatních nevýdělečných organizací a celkovou problematiku z oblasti státního rozpočtu.

V čele odborného vedení časopisu jsou i zástupci ministerstva financí odpovědní za uvedenou problematiku. Na přípravě časopisu se vedle dalších pracovníků z ministerstva financí podílejí přední odborníci z akademické fronty i praxe. Časopis je orientován nejen na nové informace, ale i na vysvětlování standardních postupů, které je tolik potřebné i pro řadové účetní či ekonomy.

Časopis vychází čtvrtletně (březen, červen, září, prosinec)

Metodické aktuality Svazu účetních

nabízí svým čtenářům a zájemcům Podporu při uzavírání účetních knih a sestavování účetních závěrek, další komentáře k zákonu o účetnictví, vývoj stanovisek a poznatků v oblasti novely zákona o účetnictví, praktické aplikace účetních metod a stanovených postupů účtování, výstupy z jednání metodických rad Svazu účetních, závěry pracovních skupin, výstupy z jednání s ministerstvem financí, názory, stanoviska, poznatky, komentáře, návody a manuály předních odborníků z oblasti účetnictví, daní, zdravotního a sociálního pojištění, obchodního práva a dalších navazujících disciplin.

Aktuálně

Archiv časopisu Účetnictví nevýdělečných organizací 2016

26 / 05 / 2016 - Pro předplatitele časopisů Účetnictví nevýdělečných organizací jsme připravili kompletní ročník 2016 zpracovaný v pdf formátu, umožňující přehledné vyhledávání podle autorů, podle měsíce vydání i podle ...

Archiv