O nás

BILANCE je nakladatelství odborné literatury, která je zaměřená na problematiku účetnictví a daní. Byla založena 25. května 1992 jako spol. s r. o. Jejím zakladatelem byl Hlavní výbor Svazu účetních, některé základní organizace Svazu účetních a Slovenský Zväz účtovníkov. Po rozdělení republiky v roce 1993 byly vypořádány podíly všech slovenských účastníků a v roce 2001 doznaly majetkoprávní vztahy další změny – došlo k propojení se zasilatelstvím odborné literatury MBM Trans s. r. o. Majetková účast Svazu účetních v nakladatelství Bilancem, s.r.o. však trvá i nadále.Všechny složky organizace  provádějící veškeré činnosti nakladatelské i vydavatelské, redakce časopisu Účetnictví a prostory, kde působí BILANCE jako velkoobchod pro knihkupce i jako maloobchod ve vlastní prodejně, sídlí na adrese Vlkova 20, Praha 3.

Při svém vzniku převzala BILANCE nakladatelskou činnost časopisu Účetnictví, který byl od roku 1953 vydávaný Ministerstvem financí ČR. V roce 1992 převzal vydavatelskou činnost tohoto měsíčníku Svaz účetních, čímž se podařilo zajistit jeho další existenci. Doplnit, jak je to dnes.

Měsíčník Účetnictví, který je významnou platformou nejen pro členy Svazu účetních, byl v posledních letech inovován po obsahové i formální stránce. V březnu 2001 byla z obsahu oddělena a do nového časopisu zařazena problematika nevýdělečných organizací a obcí. Vznikl nový časopis, čtvrtletník Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí.

V minulých letech vydalo nakladatelství BILANCE desítky odborných publikací, mezi nejznámější patří Mezinárodní účetní standardy 2000, účtové osnovy a postupy účtování pro různé typy organizací, slovníky i monotematické publikace zaměřené na oblast účetnictví. Dále např. Zákon o účetnictví (komentovaný jeho autory), Účetnictví vlastníků bytových domů, Analytická evidence k účtovému rozvrhu, Finanční analýza (včetně softwaru) nebo Odložená daň z příjmu. BILANCE je rovněž významným vydavatelem účetních výkazů.

Aktuálně

Archiv časopisu Účetnictví nevýdělečných organizací 2016

26 / 05 / 2016 - Pro předplatitele časopisů Účetnictví nevýdělečných organizací jsme připravili kompletní ročník 2016 zpracovaný v pdf formátu, umožňující přehledné vyhledávání podle autorů, podle měsíce vydání i podle ...

Archiv